Durven kijken

Veerkrachtig verder na vroeg seksueel misbruik

Auteurs: Maaike Bloemsma

€ 29,99

Trefwoorden: seksueelmisbruik, traumaverwerking, autobiografisch, veerkracht, hoop

Fotograaf/illustrator: Maaike Bloemsma

Bekijk inkijkexemplaar:

Volg de auteur online:

Over het boek:

‘Durven Kijken’ beschrijft hoe Maaike Bloemsma zo'n 40 jaar na haar misbruikverleden haar trauma op haar eigen wijze verwerkte: zonder woorden, met kunstzinnige uitingen. Zij neemt de lezer mee in de symptomen waar zij last van had, de herinneringen die zij op een beeldende manier transformeerde, en vooral in haar verwerkingsproces. Daarmee laat zij lotgenoten zien dat het mogelijk is een vrij en gelukkig leven te leiden na zo'n tragische start.    

‘Durven kijken’ komt voort uit de eindopdracht voor de opleiding Verlieskunde die zij volgde. Maaike heeft enkele herinneringen uit haar verleden weten te transformeren doormiddel van beeldende uitingen. Als beeldend kunstenaar was dit een goede manier voor haar. 

Toen zij dit bij haar eindpresentatie had gepresenteerd doormiddel van een klein boekje, vonden haar medestudenten en begeleiders van de opleiding, dat zij dit boek moest uitbrengen om lotgenoten te inspireren. In haar herschreven boek ‘Durven kijken’ neemt Maaike de lezer mee in haar herinneringen, symptomen en vooral haar verwerkingsproces. Het is een van de weinige misbruikverwerkingsboeken in Nederland waarin het hele proces van verwerking uitgebreid is beschreven. Maaike wil lotgenoten laten weten dat er hoop is. 'Ik wil mensen inspireren en motiveren om met zichzelf aan de slag te gaan en hoop dat zij kracht halen uit mijn boek.

Dit boek kan meer inzicht geven in de beweegredenen van iemand die leeft met de gevolgen van een misbruiktrauma. Ben je de partner of een familielid van een slachtoffer van seksueel misbruik? Of ben je therapeut, psycholoog of coach? Dan hoop ik ook dat je mijn boek leest.


Bloemsma Creatieve Verwerking | Maaike Bloemsma kun je extra blogs lezen van Maaike Bloemsma, over het boek en aanverwante onderwerpen. Via deze site kun je ook contact opnemen voor 1op1 sessies, partner en/of gezinssessies, interactieve lezingen, interactieve boeklezingen en workshops.


Beeldende therapie- Coaching - Persoonlijke ontwikkeling - Veranderen - Huiselijk geweld - Compassie - Empathie - Depressie - Trauma - Gezondheid - Gezin - Therapeut - Hulp vragen - Autobiografisch - Zorg - Cliënt - Patiënt - Veiligheid - Verdriet - Rouw - Zelfhulp - Zelfzorg – Psychologie – Creatief – Transformeren – Mentale gezondheid -Veerkrachtig – Creatieve therapie – Jezelf aankijken – Kwetsbaar – Misbruiktrauma – Seksueel misbruik - #Me Too – Pijn – Hoop – Verwerkingsproces - Partner - Gezin- Leertherapie - Zelfliefde - Zelfkennis - Patronen - Oud Zeer -

Over de auteur:

Maaike Bloemsma (1968) is beeldend kunstenaar, beeldend therapeut, zelfstandig ondernemer, ervaringsdeskundig, overlever en auteur van het boek ‘Durven kijken’. Zij kwam er rond haar 40ste door flashbacks achter dat zij overlever is van vroeg seksueel misbruik. Na een zoektocht en het ondergaan van therapieën, kwam ze uiteindelijk uit bij iets wat heel dicht bij haarzelf lag: herinneringen op een creatieve en beeldende manier transformeren. 

  

Hierdoor kwam Maaike erachter dat haar vermeende karaktertrekken de gevolgen waren van haar misbruiktrauma. Door dit inzicht 'aan te kijken', is ze vrijer gaan leven en is ze een prettiger mens geworden. Vooral voor haarzelf. In hetzelfde jaar als haar boek uitkwam, is zij haar bedrijf Bloemsma Creatieve Verwerking gestart. Met haar bedrijf geeft ze o.a. beeldende therapiesessies, partnersessies, verschillende creatieve workshops en interactieve lezingen.     


Lees onze recensierichtlijnen

Maaike Bloemsma heeft nog geen andere boeken geplaatst.