Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bestelbijdeauteur.nl

Download deze Algemene voorwaarden
(Of lees ze hieronder)

Bestelbijdeauteur.nl is een online platform voor boeken (alle genres) die door lezers rechtstreeks bij de auteur besteld kunnen worden. Bestelbijdeauteur.nl is een handelsnaam van Vork Communicatie te Gouda.

Onder ’boeken’ verstaan we boeken en andere papieren producten die door de maker zelf worden verkocht zoals agenda’s, kalenders, tijdschriften, zines en kaartendecks. Ook e-books die door de auteur zelf worden verzonden / beschikbaar gesteld, kunnen op de database worden geplaatst.

Informatie over de boeken

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie over hun boek op Bestelbijdeauteur.nl. De auteur maakt een account aan met een gebruikersnaam en een wachtwoord en vult zelf de benodigde informatie over het boek in. Wanneer de auteur na betaling op ‘Publiceren’ klikt verschijnt het boek meteen op de site van Bestelbijdeauteur.nl. Daarna kan de auteur de informatie op ieder moment wijzigen, aanvullen of verwijderen. De auteur ontvangt regelmatig reminders om de gegevens te controleren.

Ziet u informatie die niet klopt? Laat het alstublieft weten aan de auteur!

Informatie die in strijd is met de wet

Wanneer een auteur een boek of informatie plaats die in strijd is met de wet (Artikel 137d van het Nederlands Wetboek van Strafrecht), verwijdert Bestelbijdeauteur.nl het boek zonder overleg uit de database. De auteur heeft in dat geval geen recht op teruggave van de betaling. Voorbeelden van niet toegestane informatie en boeken zijn: teksten die aanzetten tot haat, geweld en uitsluiting.

Artikel 137d van het Nederlands Wetboek van Strafrecht zegt:

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Personen die een boek kunnen toevoegen

Boeken kunnen worden aangemeld door de auteur of maker van het boek of door een persoon namens de auteur, zoals een medewerker of assistent. De aanmelder moet óf auteur zijn óf rechtstreeks contact hebben met de auteur voor bijvoorbeeld signeren, het schrijven van persoonlijke opdrachten en communicatie met de lezers die een boek bestellen.

Uitgevers kunnen deelname aan bestelbijdeauteur.nl desgewenst aanbieden aan hun zelfverkopende auteurs, op voorwaarde dat de 'Bestel bij de auteur' button rechtstreeks naar de site, webshop of mail van de auteur leidt.

De kosten van een boekvermelding

Bestelbijdeauteur.nl biedt twee soorten vermelding: een Basisvermelding en de Landingspagina. De bedragen staan vermeld op de site en in een eventuele offerte op maat, die 3 maanden geldig is.

Betaling voor een boekvermelding op Bestelbijdeauteur.nl

De auteur betaalt per boek een eenmalige bijdrage voor opname op de website. Deze betaling wordt online geregeld via Mollie, een Nederlandse betaaldienst voor webshops. De auteur ontvang de volgende dag een btw-factuur van de bestelling.

Bedenktijd

Na online bestelling en betaling heeft de auteur wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd. Als de auteur binnen 14 dagen contact opneemt met Bestelbijdeauteur.nl wordt de koop ongedaan gemaakt en ontvangt de auteur de betaling terug. Daarvoor kan het volgende mailadres worden gebruikt: terugbetaling@bestelbijdeauteur.nl

Duur van de vermelding

Het boek blijft op de website vermeld staan, zo lang de auteur dat wenst en zo lang Bestelbijdeauteur.nl bestaat. We garanderen een vermelding van 5 jaar. Wel kan een auteur op ieder moment zelf besluiten om een boek te verwijderen, bijvoorbeeld omdat het niet meer leverbaar is.

Persoonlijke gegevens

Vork Communicatie verwerkt de persoonlijke gegevens van de auteurs conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We gebruiken de gegevens van auteurs alleen voor communicatie rond de boekvermelding en onze dienstverlening aan auteurs. De gegevens worden niet aan anderen doorgegeven of verkocht.

We verzamelen geen persoonlijke gegevens van lezers. De persoonlijke gegevens van de lezer die nodig zijn voor de verzending van het boek, zoals het adres, zijn alleen bekend bij de auteur.

Het bestellen van boeken

Lezers nemen via de knop ‘Bestel bij de auteur’ rechtstreeks contact op met de betreffende auteur als ze een boek willen bestellen of er vragen over hebben. De auteur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de bestelling en de communicatie daarover met de lezer.

De auteur bepaalt zelf waar de bestelbutton naartoe leidt:
- Naar de eigen website
- Naar de eigen webshop
- Naar het eigen mailadres

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Of kijk op onze pagina Veel gestelde vragen.

Nienke en Loes Vork
Bestelbijdeauteur.nl
info@bestelbijdeauteur.nl